Om oss

 

BGF är föreningen i din närhet om du bor i Öjaby, Räppe eller Bergsnäs med omnejd.

 

Välkommen till Bergunda Gymnastikförening!

 

Vi erbjuder ett varierat utbud av motionsformer: motionsgympa - tre pass med olika inriktningar varje vecka, barngympa, innebandy, badminton, och tipspromenader (där även hjärnan aktiveras!).  Läs mer under AKTIVITETER. Alla pass hålls i Öjabyskolans gymnastiksal.

 

Nya ledare

Vi välkomnar fler ledare till våra olika grupper. JUST NU SÖKER VI SÄRSKILT LEDARE FÖR BARNGYMPA OCH INNEBANDY. Är du intresserad av att leda något gympapass i en härlig förening med trevliga och glada motionärer? Kontakta någon i styrelsen, se nedan, eller maila till info@bergundagf.se

 

Tipspromenader i Kvällebergsspåret

Klickar du på Tipspromenad kan du se vilka söndagar promenaderna går. Är du intresserad av att hjälpa till med tipspromenaderna - säg till någon i styrelsen eller någon ledare.

Spåransvarig är Roland Johansson, tel 070 541 99 16.

 

Styrelsen:

 

Ordförande        Theres Hansen    tel 070 602 32 37

 

Sekreterare       Monica Brentel     tel 693 81

 

Kassör              Helena Ramberg.  tel 070 558 73 78  

 

Ledamot           Inger Olofsson     tel 691 02

 

Ledamot           Berit Haggren      tel 697 99       

 

Suppleant         Helen Karlsson Jacobsson


Suppleant         Ingvar Gustavsson


Suppleant         Jennie Granfelt

 

 

Vill du nå oss - maila till info följt av @bergundagf.se (Vi hoppas att ingen robot fattar hur detta hänger ihop;-))

 

Vårt plusgironr: 21 88 40-7  Swish: 1233 8269 89

 

Avgifter höstterminen 2020:

Gympapass: 450 kr

Bollspel: 300 kr
För dig under 20 år kostar det alltid bara 99 kr per termin

 

Sätt in avgiften på vårt plusgiro, se ovan.

OBS! Skriv namn och vilket/vilka pass det gäller! För dig under 20 år behöver vi dessutom

hela personnumret för att kunna söka bidrag från kommunen.

 

 

Så här hanterar vi personuppgifter i Bergunda Gymnastikförening:                         

Inom BGF behandlar vi personuppgifter enbart i samband med att du deltar i våra olika aktiviteter och då själv noterar ditt namn på närvarolistan.

 

Vid betalning av träningsavgiften (som inkluderar medlemskap i BGF) skapar vi ett internt register över betalande medlemmar. Detta register jämför vi mot närvarolistorna för att kontrollera att korrekt betalning görs.

 

För barn/ungdomar mellan 5-20 år kräver kommunen även personnummer för att föreningen ska kunna rapportera deltagandet och söka aktivitetsbidrag och/eller hyresreducering.

 

Vi raderar personuppgifter som inte längre behövs. Dvs för samtliga medlemmar gäller att du stryks från medlemsregistret efter högst 2 år när du inte längre deltar i någon aktivitet och alltså inte betalar medlemsavgift.

 

Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig. Hör i så fall av dig till oss via info@bergundagf.se.

 

 

Policy och värdegrund för Bergunda gymnastikförening

 

Denna policy och värdegrund är reviderad av styrelsen i september 2018. Den finns utlagd på föreningens hemsida och kommer att aktualiseras årligen vid årsmöten.

 

Föreningens verksamhetsidé

 • Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 

Trygg föreningsmiljö

 • Som ledare är man en förebild och våra ledare är informerade om och följer föreningens policy och värdegrund.
 • Ledare som möter barn och ungdomar i föreningens verksamhet, ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visas upp för två av föreningen utsedda personer. Om utdraget visar att personen är dömd för vålds-, sexual- och/eller narkotikabrott får inte personen verka som ledare. Uppgifterna hanteras enligt GDPR
 • Ledare är ansvarig för att åtgärder vidtas, om någon skadar sig eller vid annat akut läge, och har alltid mobiltelefon med sig.

 

Etik, jämställdhet och integration

 • All motionsverksamhet inom BGF är öppen för alla – nybörjare och avancerade, pojkar och flickor, män och kvinnor – oavsett bakgrund och härkomst.
 • Vi uppmanar mera erfarna medlemmar att ta hand om nybörjare och få dem att känna sig välkomna i gruppen.
 • Vi hjälper varandra att utvecklas tillsammans och inte i konkurrens med varandra.
 • Vi premierar inte fysisk styrka, vilket gör att barn, kvinnor och män kan motionera på lika villkor.
 • Alla aktiviteter för barn görs lekbetonade och tävlingssituationer avdramatiseras.
 • Motionsaktiviteter för alla ålderskategorier sker i glädjefylld atmosfär.

 

Alkohol, tobak, droger och doping

 • Vår förening skall inte främja alkoholförtäring.
 • Alkohol får inte förtäras under eller i direkt anslutning till träning eller tävling.
 • Servering av alkohol får endast ske om alkohollagens krav är uppfyllda.
 • Rökning eller snusning får inte förekomma i träningslokalen eller direkt utanför.
 • Tobak får inte erbjudas till personer under 18 år, av ledare eller andra medlemmar.
 • Vår förening tar avstånd från all användning av narkotika och dopingmedel.
 • Vi följer Riksidrottsförbundets regler gällande dopingpreparat.

 

 Trafiksäkerhet

 • Förare som transporterar våra medlemmar ska vara vana bilförare (ha flerårig erfarenhet av körning) och följa gällande trafikregler.
 • Förare skall vara utvilade, nyktra och får inte ha intagit alkohol kvällen före körningen.
 • Vid längre bilresor bör körningen delas upp mellan flera förare.